Privatumo politika - Autokurtas

Privatumo politika

Kaip tvarkomi vartotojų duomenys?

Atidžiai perskaitykite privatumo politiką, kadangi kiekvieną kartą lankydamiesi duomenų valdytojui priklausančioje interneto svetainėje sutinkate su sąlygomis, kurios joje aprašytos. Jeigu su šiomis aprašytomis sąlygomis nesutinkate, šioje svetainėje prašome nesilankyti bei nesinaudoti jos turiniu ir (ar) paslaugomis.

Ši privatumo politika apibrėžia UAB „Autokurtas“ (juridinio asmens kodas 135456559, buveinės adresas Verslo g. 13, Kumpių k., LT-54311 Kauno r., Lietuva, tel. nr. 8-37-391090, el. p. info@autokurtas.com) identifikuojančios informacijos, susijusios su jos teikiamomis paslaugomis arba prekėmis, rinkimo, saugojimo ir naudojimo tvarką. Asmeninė vartotojo informacija pateikiama www.autokurtas.com (taip pat pasiekiama adresu www.autokurtas.lt) interneto svetainėje. Privatumo politika apibrėžia galimus pasirinkimus, susijusius su vartotojo asmeninės informacijos naudojimu, ir nurodo, kaip galima pasiekti ir atnaujinti šią informaciją. Ši privatumo politika netaikoma įmonių, kurios UAB „Autokurtui“ nepriklauso ar kurių šį įmonė nevaldo bei asmenų, kurie UAB „Autokurtui“ nedirba ar su kuriais šį įmonė nebendradarbiauja, veiklai. UAB „Autokurtas“ patvirtina, kad www.autokurtas.com svetainės lankytojų duomenys renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad UAB „Autokurto“ surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Asmeninės informacijos rinkimas

UAB „Autokurtas“ gauna ir saugo bet kokią informaciją, kurią vartotojai sąmoningai pateikia atlikdami šiuos veiksmus:

 • → pildydami apklausas;
 • → pateikdami užklausas;
 • → užpildydami formas;
 • → užsisakydami prekes/ paslaugas;
 • → užsiprenumeruodami naujienlaiškį;
 • → pateikdami atsiliepimus;
 • → įvesdami informaciją www.autokurtas.com interneto svetainėje.

Vartotojams gali tekti pateikti savo kontaktinius duomenis, tokius kaip:

 • → vardas ir pavardė;
 • → telefono numeris;
 • → elektroninio pašto adresas;
 • → gyvenamosios vietos adresas;
 • → kita asmeninė informacija.

Kuomet vartotojas lankosi www.autokurtas.com interneto svetainėje, svetainės serveriai automatiškai įrašo informaciją, kurią siunčia vartotojo naršyklė. Pavyzdžiui:

 • → įrenginio IP adresą;
 • → naršyklės tipą ir versiją;
 • → operacinės sistemos tipą ir versiją;
 • → kalbos nuostatas;
 • → tinklalapį, kuriame buvo lankytasi prieš apsilankant www.autokurtas.com interneto svetainėje;
 • www.autokurtas.com/ svetainės puslapius, kuriuose buvo apsilankyta;
 • → laiką, kuris buvo praleistas naršant tuose puslapiuose;
 • → informaciją, kurios buvo ieškoma www.autokurtas.com interneto svetainėje;
 • → prisijungimo laiką;
 • → kitus statistinius duomenis.

Vartotojas turi pasirinkimą neteikti tam tikros informacijos, tačiau tuo atveju jis neturės galimybės pasinaudoti kai kuriomis www.autokurtas.com svetainės funkcijomis.

Kandidatų į darbo vietas asmens duomenų tvarkymas

Jeigu pagal mūsų interneto svetainėje skelbiamą ar specializuotoje, darbuotojų atrankoms ir darbo paieškoms skirtoje interneto svetainėje patalpintą skelbimą dėl atrankos į konkrečią darbo vietą atsiuntėte savo CV (gyvenimo aprašymą), motyvacinį laišką, rekomendacijas ir/ar kitus dokumentus ar duomenis, Jūsų savanoriškai pateikti bei kiti toliau įvardinti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos tikslu.

Atrankos vykdymo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkysime tol, kol nuspręsime į darbą priimti konkretų kandidatą, pasibaigs jo bandomasis laikotarpis arba nuspręsime užbaigti atranką neatrinkus jokio kandidato. Šis laikotarpis dažniausiai netrunka ilgiau nei keturi mėnesiai. Jeigu tokiam savo duomenų tvarkymui neprieštarausite, po atrankos pabaigos Jūsų CV ir kitus pateiktus duomenis kandidatų duomenų bazės administravimo tikslu saugosime 3 metus tam, kad kilus naujo darbuotojo poreikiui galėtume susisiekti su Jumis ir pakviesti dalyvauti naujoje atrankoje arba pateikti darbo pasiūlymą.

Jūsų asmens duomenis tvarkysime Jūsų sutikimo dalyvauti atrankoje pagrindu, o po atrankos pabaigos saugosime teisėto intereso pagrindu. Tam tikrus veiksmus taip pat galime atlikti vykdydami teisės aktuose numatytas prievoles. Jūsų asmens duomenų pateikimas siekiant dalyvauti atrankoje yra savanoriškas, tačiau, jeigu duomenų nepateiksite, negalėsime įvertinti Jūsų kandidatūros tinkamumo. Dėl duomenų saugojimo po atrankos pabaigos galite išreikšti prieštaravimą – tokiu atveju Jūsų asmens duomenis sunaikinsime ir ateityje darbo pasiūlymų neteiksime, nebent savanoriškai dalyvausite naujoje atrankoje arba pakartotinai atsiųsite savo duomenis. Jeigu nesutinkate, kad Jūsų duomenis saugotume po atrankos pabaigos, informuokite apie tai siųsdami mums savo CV bei kitus duomenis, atsakydami į elektroninį laišką arba pasirašydami informavimo formą susitikimo metu.

Informuojame, kad pasinaudojant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų suteikta teise, gali būti kreiptasi į Jūsų ankstesnius darbdavius ir paprašyta jų nuomonės apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Tačiau į Jūsų esamą darbdavį nebus kreipiamasi be Jūsų aiškiai išreikšto išankstinio sutikimo.

Vartotojų teisės

Vartotojas bet kuriuo metu gali kreiptis į UAB „Autokurtas“ su prašymu atlikti tam tikrus veiksmus, kadangi jis turi šias teises:

 • → teisę susipažinti – vartotojas turi teisę susipažinti su savo kontaktiniais duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 • → teisę ištaisyti – vartotojas turi teisę reikalauti ištaisyti, ištrinti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis;
 • → teisę sunaikinti ir teisę „būti pamirštam“ – vartotojas turi teisę savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);
 • → teisę apriboti – vartotojas turi teisę reikalauti, kad UAB „Autokurtas“ apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių;
 • → teisę į duomenų perkeliamumą – vartotojas turi teisę reikalauti perkelti duomenis.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis, teisė apriboti duomenų tvarkymą, teisė į duomenų perkeliamumą ir teisė nesutikti su duomenų tvarkymu nėra absoliučios ir teisės aktai gali numatyti papildomų sąlygų jų įgyvendinimui. 

Taip pat vartotojas gali kreiptis į UAB „Autokurtas“ su prašymu nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi arba ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara. Taip pat vartotojas gali kreiptis į UAB „Autokurtas“ pateikdamas pagalbos užklausą.

Savo prašymus UAB „Autokurtui“ vartotojai gali teikti siųsdami užklausą el. paštu: info@autokurtas.com. UAB „Autokurtas“ vartotojo prašomą informaciją suteiks nemokamai per 30 dienų, tačiau jeigu vartotojo siunčiami prašymai bus akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi (pvz., dėl jų pasikartojančio turinio), UAB „Autokurtas“ turi teisę imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdamas į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašo vartotojas, administracines išlaidas, arba atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

UAB „Autokurtas“ išsaugo ir naudoja šią vartotojų informaciją teisiniams įsipareigojimams vykdyti, ginčams spręsti bei susitarimams vykdyti. UAB „Autokurtas“ gali naudoti bet kokius suvestinius duomenis, gautus iš vartotojų asmeninės (arba susijusius su asmenine) informacijos, kuomet vartotojai ją atnaujina arba ištrina, tačiau tai vykdoma ne asmens tapatybės identifikavimo tikslais.

Surinktos informacijos naudojimas

Bet kokia informacija, kurią UAB „Autokurtas“ surenka iš vartotojų, gali būti naudojama:

 • → siekiant gerinti vartotojo naršymo patirtį;
 • → tobulinti www.autokurtas.com internetinę svetainę, kad ji labiau atitiktų vartotojo poreikius;
 • → gerinti klientų aptarnavimą;
 • → paslaugų prašymus ir el. laiškų pateikimą;
 • → siųsti vartotojams priminimus el. laišku, pvz., naujienas ir t. t.;
 • → administruoti konkursus, reklamą, apklausas ar kitas www.autokurtas.com internetinės svetainės funkcijas;
 • → generuoti prekes ir paslaugas;
 • → paprašyti įvertinti ir apžvelgti UAB „Autokurto“ paslaugas ar prekes;
 • → susisiekti su vartotoju po tiesioginio pokalbio internetu, el. pašto ar telefoninės užklausos, suplanuoto susitikimo, pateiktos pagalbos užklausos, atliktos apklausos ar pateikto užsakymo;
 • → atsakyti į užklausas, susijusias su UAB „Autokurtas“ teikiamomis paslaugomis;
 • → informuoti vartotoją apie UAB „Autokurto“ teikiamų paslaugų pasikeitimus*;
 • → atsiųsti vartotojui papildomą informaciją apie UAB „Autokurto“ prekes bei paslaugas*;
 • → siųsti informacinius naujienlaiškius*;
 • → administruoti UAB „Autokurtas“ paslaugas;
 • → paleisti ir valdyti www.autokurtas.com internetinę svetainę ir UAB „Autokurtas“ paslaugas.

UAB „Autokurtas“ informuoja, kad vartotojas turi teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais. Atšaukti savo sutikimą vartotojas gali susisiekęs su UAB „Autokurtu“ pateikdamas užklausą el. paštu: info@autokurtas.com. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Jei vartotojas mano, kad vienas iš jo kontaktų pateikė UAB „Autokurtui“ jo asmeninę informaciją ir norėtų paprašyti ją pašalinti iš UAB „Autokurto“ duomenų bazės, vartotojas gali susisiekti su UAB „Autokurtu“ pateikdamas užklausą el. paštu: info@autokurtas.com.

Informacija, kurią siunčia vartotojo naršyklė, naudojama tik siekiant nustatyti galimus piktnaudžiavimo atvejus ir surinkti statistinę informaciją apie svetainės naudojimą. Ši statistinė informacija nėra renkama konkretiems sistemos vartotojams identifikuoti.

Vaikai

UAB „Autokurtas“ nerenka jokios asmeninės informacijos iš vaikų iki 16 metų amžiaus. Jei vartotojas yra jaunesnis nei 16 metų, jis negali teikti jokios asmeninės informacijos www.autokurtas.com internetinėje svetainėje ar naudotis UAB „Autokurtas“ teikiamomis paslaugomis. UAB „Autokurtas“ skatina tėvus ir teisėtus globėjus stebėti jų vaikų naudojimąsi internetu ir padėti įgyvendinti šią privatumo politiką, nurodant savo vaikams niekada neteikti asmeninės informacijos per www.autokurtas.com internetinę svetainę ar naudotis UAB „Autokurtas“ teikiamomis paslaugomis be jų sutikimo. Vartotojas gali susisiekti su UAB „Autokurtu“, jei turi pagrindo manyti, kad vaikas iki 16 metų teikia UAB „Autokurtui“ savo asmeninę informaciją per www.autokurtas.com internetinę svetainę ar naudojasi UAB „Autokurto“ teikiamomis paslaugomis.

Slapukai

Siekdama gerinti vartotojo naršymo patirtį www.autokurtas.com svetainė naudoja „slapukus“. Tai yra tekstinis failas, kurį tinklalapio serveris patalpina vartotojo kompiuterio standžiajame diske. Slapukai nenaudojami programoms ar virusams vartotojo kompiuteryje paleisti. Slapukai yra unikaliai priskirti tik vartotojui, juos žiniatinklio serveris gali atpažinti tik tame domene, kuris vartotojui priskyrė slapuką. UAB „Autokurtas“ gali naudoti slapukus siekdamas rinkti, saugoti ir stebėti informaciją statistikos tikslais ar www.autokurtas.com interneto svetainės ir teikiamų paslaugų funkcijoms vykdyti. 

www.autokurtas.com internetinėje svetainėje gali būti naudojami šie slapukai:

 • → techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini www.autokurtas.com internetinės svetainės veikimui;
 • → funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie, nors ir nėra būtini www.autokurtas.com internetinės svetainės veikimui, žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
 • → statistiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami www.autokurtas.com internetinės svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti. Šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
 • → tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informaciją, kuri galėtų sudominti vartotoją.

Slapukus vartotojas gali priimti arba jų atsisakyti. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, tačiau įprastai galima pakeisti naršyklės nustatymus, jei vartotojas nori, kad slapukai būtų atmesti. Sutikimą naudoti slapukus vartotojas gali duoti šiais būdais:

 • → neištrindamas jų ir (ar) nepakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;
 • → valdyme apie slapukus paspaudęs žymą „Sutinku“.

Vartotojas gali bet kuriuo metu atšaukti UAB „Autokurtui“ duotą leidimą naudoti slapukus. UAB „Autokurtas“ atkreipia dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, gali būti, kad vartotojas negalės naudotis visomis www.autokurtas.com internetinės svetainės ir teikiamų paslaugų funkcijomis. Atšaukti slapukus vartotojas gali pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti, priklauso nuo vartotojo naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą ir atsisakymo galimybes vartotojas gali rasti adresu AllAboutCookies.org.

Reklama

UAB „Autokurtas“ gali rodyti internetines reklamas ir dalintis suvestine bei asmens neidentifikuojančia klientų informacija. Šią informaciją UAB „Autokurtas“ renka registracijos proceso metu arba per internetines apklausas ir reklamines akcijas. UAB „Autokurtas“ nesidalina asmenį identifikuojančia klientų informacija su reklamuotojais. Kai kuriais atvejais UAB „Autokurtas“ gali naudoti suvestinę ir asmens neidentifikuojančią informaciją, kad reklama būtų pritaikyta tikslinei auditorijai.

Informacijos atskleidimas trečiosioms šalims

UAB „Autokurtas“ neparduoda, nekeičia ir jokiu kitu būdu neteikia vartotojų asmeninės informacijos trečiosioms šalims iš anksto jiems apie tai nepranešę. Tai neapima www.autokurtas.com internetinės svetainės prieglobos (angl. hosting) partnerių ir kitų šalių, kurios padeda UAB „Autokurtui“ administruoti www.autokurtas.com internetinę svetainę, atlikti UAB „Autokurto“ veiklą ar aptarnauti jų vartotojus šioms šalims sutikus laikyti šią informaciją konfidencialia. Pirmiau nurodytais tikslais vartotojų  asmeniniai duomenys gali būti perkelti į Jungtines Amerikos Valstijas (toliau – JAV) ir tokiu atveju gali būti, kad JAV vyriausybinės institucijos gali naudotis tokiais vartotojų asmeniniais duomenimis. Taip pat UAB „Autokurtas“ gali atskleisti informaciją, jei to reikalaujama įstatymų numatyta tvarka, įgyvendinant www.autokurtas.com internetinės svetainės politiką arba siekiant apsaugoti UAB „Autokurtas“ ar kitų teises, nuosavybę ar saugumą.
Be vartotojų sutikimo UAB „Autokurtas“ neteikia asmeninės informacijos trečiosioms šalims rinkodaros tikslais. Jei vartotojas išreiškia susidomėjimą trečiosios šalies pasiūlymu arba įsigyja paketą, į kurį įeina trečiosios šalies pasiūlymas, trečiajai šaliai UAB „Autokurtas“ gali pateikti tik tą vartotojo asmeninę informaciją, kuri yra susijusi su vartotojo pasirinktu pasiūlymu. Vis dėlto, asmens neidentifikuojanti lankytojų informacija gali būti pateikta kitoms šalims rinkodaros, reklamos ar kitais tikslais.
UAB „Autokurtas“ atskleis bet kokią surinktą, naudotą ar gautą informaciją, jei to reikalaujama arba leidžiama įstatymų numatyta tvarka, pavyzdžiui, teisėsaugos institucijų reikalavimu, ir kai UAB „Autokurtas“ tiki, kad atskleidimas yra būtinas UAB „Autokurto“ teisėms, vartotojų ar kitų žmonių saugumui užtikrinti, sukčiavimo atvejams tirti ar valstybinių institucijų prašymams patenkinti.

Nuorodos į kitas svetaines

www.autokurtas.com internetinėje svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas internetines svetaines, kurios UAB „Autokurtui“ nepriklauso ar kurių įmonė neadministruoja. Vartotojai raginami atkreipti dėmesį, kad UAB „Autokurtas“ neprisiima atsakomybės už tokių svetainių ar trečiųjų šalių privatumo politiką. Taip pat vartotojai raginami atkreipti dėmesį, kuomet jie yra nukreipiami iš www.autokurtas.com internetinės svetainės į kitas svetaines, todėl prašoma perskaityti kiekvienos svetainės, kurioje gali būti renkama asmeninė informacija, privatumo politiką.

Informacijos saugumas

UAB „Autokurtas“ saugo vartotojo pateiktą informaciją kompiuterių serveriuose kontroliuojamoje ir saugioje aplinkoje, apsaugotoje nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar duomenų atskleidimo. UAB „Autokurtas“ imasi reikiamų administracinių, techninių ir fizinių saugumo priemonių, siekdami apsisaugoti nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, keitimo ir asmeninės informacijos, kurią saugo, atskleidimo. Vartotojo asmeninė informacija laikoma saugiame tinkle ir yra prieinama tik ribotam asmenų skaičiui, kurie turi specialias teises naudotis tokiomis sistemomis ir privalo laikyti šią informaciją konfidencialia.
Todėl UAB „Autokurtui“ stengiantis apsaugoti vartotojų asmeninę informaciją, jie pripažįsta, kad:

 • → yra saugumo ir privatumo apribojimų internete, kurie nuo UAB „Autokurto“ nepriklauso;
 • → negalima užtikrinti visos informacijos ir duomenų, kuriais keičiamasi tarp vartotojų ir UAB „Autokurto“ interneto svetainės, saugumo, vientisumo ir privatumo;
 • → nepaisant visų pastangų, bet kokia tokia informacija ir duomenys gali būti neteisėtai peržiūrėti ar pakeisti trečiosios šalies.

Vartotojo duomenys saugomi penkerius metus po paskutinės jo naudojimosi dienos UAB „Autokurtas“ paslaugomis ar www.autokurtas.com internetinės svetainės turiniu. Pasibaigus šiam terminui, duomenys ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Duomenų saugumo pažeidimas

Tuo atveju, jei UAB „Autokurtas“ sužino, jog interneto svetainės saugumas buvo pažeistas arba asmeninė vartotojų informacija buvo atskleista nesusijusioms trečiosioms šalims dėl išorinės veiklos, įskaitant (bet neapsiribojant) saugumo atakų ar sukčiavimo atvejus, UAB „Autokurtas“ pasilieka teisę imtis reikiamų priemonių, įskaitant (bet neapsiribojant) tyrimus ir ataskaitas, taip pat teisėsaugos institucijų informavimą ir bendradarbiavimą su jomis. Duomenų saugumo pažeidimo atveju UAB „Autokurtas“ stengiasi informuoti paveiktus asmenis, jei mano, kad dėl pažeidimo vartotojas gali patirti žalą, arba jei informavimas būtinas įstatymų nustatyta tvarka. Tokiu atveju UAB „Autokurtas“ paskelbia pranešimą www.autokurtas.com internetinėje svetainėje, susisiekia su vartotoju el. paštu, telefonu arba paštu.
Jeigu vartotojas mano, kad su juo susijęs duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, jis turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Pakeitimai ir papildymai

UAB „Autokurtas“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šią privatumo politiką www.autokurtas.com internetinės svetainės ar paslaugų atžvilgiu. Pakeitimai įsigalioja paskelbus atnaujintą šios privatumo politikos versiją www.autokurtas.com internetinėje svetainėje. Patalpinęs atnaujintą versiją UAB „Autokurtas“ pakeis puslapio apačioje nurodytą atnaujinimo datą. Tolimesnis vartotojo naudojimasis www.autokurtas.com internetine svetaine, reiškia, kad jis su pakitimais sutinka.

Politikos priėmimas

Vartotojas patvirtina, kad perskaitė šią privatumo politiką ir sutinka su visomis jos sąlygomis. Naudodamasis www.autokurtas.com internetine svetaine ar jos paslaugomis, vartotojas sutinka laikytis šios privatumo politikos. Jeigu vartotojas nesutinka laikytis šios privatumo politikos sąlygų, jis neturi teisės naudoti arba gauti prieigą prie šios www.autokurtas.com internetinės svetainės ir jos paslaugų.


Jeigu turite klausimų dėl šios privatumo politikos, susisiekite su mumis bet kuriuo jums patogiu būdu:

 • Telefonu: +370 700 552 44
 • El. paštu: info@autokurtas.com
 • Paštu: Verslo g. 13, Kumpių k., LT-54311 Kauno r.
Registruotis į servisą Skambinti +370 700 552 44